Charles Rennie Mackintosh

Charles Rennie Mackintosh

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) var en skotsk arkitekt, designer, watercolourist og artist. Han var en designer i Arts and Crafts bevegelser og også den viktigste representative of Art Nouveau i Storbritannia. Han hadde en betydelig innflytelse på europeisk design.

Mackintosh levde mesteparten av sitt liv i byen Glasgow. Som byens vokste og blomstret, var en raskere respons på den høye etterspørselen etter forbruksvarer og kunst nødvendig. Industrialisert, masseproduserte gjenstander begynte å bli populære. Sammen med den industrielle revolusjon, asiatisk stil og nye modernistiske ideer også påvirket Mackintoshs design. 

Japansk design ble mer tilgjengelig og høstet stor popularitet. Faktisk ble det så populært og så ustanselig bevilget og gjengitt av vestlige artister, at den vestlige verdens fascinasjon og opptatthet av japansk kunst innførte nye begrepet, Japonism eller Japonisme.

Denne stilen ble beundret av Mackintosh på grunn av: dens beherskelse og økonomi betyr snarere enn brautende opphopning; sine enkle former og naturlige materialer fremfor utarbeidelse og kunstig, bruk av tekstur og lys og skygge snarere enn mønster og ornamentikk.

I den gamle western stil møbler ble sett på som ornament som viste vell av sin eier og verdien av stykket ble etablert i henhold til lengden av tid brukt å lage det. I den japanske kunst møbler og design fokusert på kvaliteten av plassen, som var ment å fremkalle en beroligende og organisk følelse til interiøret.